Menu

Klubbens vision og målsætning

Kælderklubben blev skabt efter mange drenge- og ungdomsår med for få penge og en for dyr hobby. Det bevirkede at mange Warhammer Fantasy slag bestod af få figurer og mange pap og papirstykker som blev rykket rundt mellem kassette- og videobånd på gulvtæppet.
Efter drengeårene blev der for flere medlemmers vedkommende brugt de penge det krævede at investere i en næsten komplet hær. Men enten haltede det med terræn eller også haltede det med at få købt de regimenter man ville spille med. Gennemgående, men knap så vigtigt, er måske også at man ikke fik malet de figurer der blev spillet med. Selvom hobbyen for fleres vedkommende blev sat på standby i en kortere eller længere periode er alle vendt tilbage til både spilleplade, lim og pensler.
Med dette momentum gik, i første omgang nogle få, medlemmerne sammen om at danne en klub som med fælles midler skulle kunne komme gøre det muligt at spille slag hvor terræn og figurer rent faktisk ligner det det er.
Det handler i bund og grund om, at højne kvaliteten og oplevelsen af at spille figurspil.

Kort sagt er klubbens målsætning, at højne oplevelsen ved at spille et Warhammer slag. Dette udleves ved at opbygge en klubhær og male den til tabletop standard men kan også ligge i tilføjelsen er et stykke færdigt terræn. Dette højner også oplevelsen for spilleren.

Visionen for klubben er, på sigt, at have en spilbar hær af alle racer til Warhammer Fantasy men også at brede sig til andre spilkategorier; brætspil og figurspil.