Menu

Klub regnskab

Klubregnskabet til og med Q3 2016 blev godkendt på seneste forsamling. To medlemmer skylder penge for henholdsvis to måneder og én måned.

Følgende skylder penge til klubben for tidligere års medlemskab:
Ulrik kr. 20,00

Følgende medlemmer skylder til klubben pr. 20. august 2016:
Thomas J kr. 50,00
Lars J kr. 100,00

Niveauet for medlemsbetalingen er fastholdt og betalingen er fastsat til 15. i hver måned. Der anmodes endnu en gang om, at alle medlemmer fastlægger betalingen til d. 15. i hver måned. Penge skal overføres til klubben konto med angivelse af indbetaler samt måneden der betales for såfremt der ikke laves en fast overførsel på den fastesatte dato.