Menu

Om Kælderklubben

Kælderklubben blev startet i 2009 af Lasse. Det var med tanke på, at samle hobbyen i et fælles forum samt, via "kontingent", at komme battles bestående af papstykker, sedler og tomme baser til livs.

Klubben blev modtaget godt og gennem et års tid var der god opbakning til arrangementer og betalingen der bestod af "fremmøde"-betaling. Det endte dog med, at hverdagen og livet ramte de fleste medlemmer og i takt med det faldende engagement forsvandt også Lasses indsats i klubben.

En stigende interesse i random weekend battles gjorde imidlertid at viljen er kommet tilbage. Ikke mindst udgivelsen af 8th edition Warhammer Fantasy gjorde, at Lasse for første gang læste en regelbog fra ende til anden. Derved blev grundstenen lagt med en del pres på kammeraterne i form af kampagner som endnu aldrig er spillet til ende. Endeløse debatter om hvorvidt de gamle regler var bedre osv. Alt i alt er hobbyen blev genopdaget med maling og terræn samt Fantasy og Epic figurer på kunstgræsset.

Klubben blev ved forsamling 2. februar 2013 genoprettet med revideret regelsæt og betalingsmetode samt nye ildsjæle. Lasse ser en lys fremtid for klubben og projekt "fælles hobby".

Vi ses på spillepladen