Menu

Kælderklubbens Warhammmer Fantasy husregler og fortolkninger

Husregler

 • Der er -1 modifier på To Hit på single infantry models.

 • Skov blokerer LOS (line of sight). Der benyttes med andre ord ikke true line of sight regel i denne situation

 • Difficult Terrain halverer Movement Allowance (som i tidligere versioner) med mindre man har special skills der ophæver den regel.

 • Stand&Shoot afstand regnes fra base-Movement OG evt. magiske modifiers og lign.

 • Stand&Shoot er en enten/eller action. Hvis blot én figur i enheden der foretager charget er indenfor minimumafstanden kan ingen i den chargede enhed benytte Stand&Shoot reaktion.

 • I tilfælde af en Miscast afvikles først spell og derefter slås der på Miscast tabellen. Det betyder at eks. en Augment spell kan nå at hjælpe mod det resultat der opnås på Miscast tabellen.

Fortolkninger

 • Flee gennem egne enheder vil "cause Panic". Hvis en flygtende enhed ender i sin Movement i en anden enhed flyttes den én inch ud på den anden side og der slås Leadership for ikke at flygte for den enhed der blev flygtet igennem.

 • Standard Bearer og Battle Standard Bearer dør hvis en unit breaker fra Close Combat. Selvom Battle Standard Bearer er en hero dør han i Last Stand inden hans Unit breaker. (se s. 107 i regelbogen)

 • Der er -1 modifier på Shooting på single Infantry modeller.

 • Lookout sir! gælder kun ved template angreb

 • Stat increases påvirker både rider og mount.
  Special Rules påvirker kun rider med mindre andet er specificeret i reglen. Tommelfinger reglen er at fysiske ændringer påvirker begge mens psykiske ændringer kun påvirker rytteren (med mindre andet er specificeret).

 • Charge afstand måles ved den korteste afstand mellem enhederne, husk true line of sight regel. Det egentlige charge et et ubegrænset move i inches, efter man har slået charge distance mod den kortest målte afstand, så længe man overholder de øvrige chargeregler; ét wheel, flest muligt skal kæmpe etc.

 • Wood Elves Ancients Protection beskytter ikke mod effekter der ikke specifikt causer wounds. Som eksempel nævnes Dark Magic spell'en Arnzipal's Black Horror.
 • Den virker dog mod Killing Blow da denne special ability består af et to wound slag for at afgøre hvorvidt man slå en 6'er.Denne regel skal ikke tolkes som et armour save eller et ward save men som en special rule der træder i kraft efter eventuelle saves. Derfor vil den kunne save wounds der ikke tillader saves.

 • Banner of the World Dragon beskytter mod wounds caused by magical effects. Derfor tolkes der på samme måde som ved Ancients protection at hvis det er et decideret wound kan man bruge sit ward save. En effekt der eks. kræver et Strength tjek for ikke at blive "removed as casualty" tæller ikke som et wound med mindre det specifikt nævnes sådan.

 • Killing Blow er et wound i alle henseender. I det man slår på "to wound" tabellen tolkes det som et wound uanset om der slås "6" og killing blow træder i kræft.