Menu

Gaming Club Network

Gaming Club Network, populært kaldet GCN, er en forening for wargaming klubber i England. Formålet med foreningen er, at fremme rammerne for figur- og brætspil og forebedre sikkerhed og forhold for alle medlemmer af foreningen. Herudover er foreningen naturligvis også dedikeret til hobbyen omkring figur- og brætspil. Foreningen blev dannet i 1999 og er efter en periode med et stort hul i ledelsen nu igen ved, at være på fode; dette skyldtes et dødsfald i den øverste del af bestyrelsen, som efterlod en forening med et enormt hul i erfaring og viden.
Den nye bestyrelse er kommet godt fra start og har allerede fået lavet en masse nye tiltag.

GCN består af en bestyrelse som varetager fælles interesser for klubber i alle størrelser, fra ethvert hjørne i England; fra Jersey til det nordligste Skotland.
Medlemsklubberne dækker meget bredt over det store udbud af spil fra mange foreskellige firmaer. Fra fantasy brætspil til historiske figurspil og alt derimellem.

Samlet består foreningen af ca. 5000 medlemmer fordelt på godt 100 klubber i hele Storbritannien. Alderen spænder fra 16 til 65 og mangfoldigheden af klubber er stor. Nogle er små klubber med en håndfuld medlemmer, som er dannet for at drage fordels af rabataftalerne mens andre er klubber der har eksisteret siden 70'erne og allerede lever deres eget liv.

Foreningen opkræver et årligt medlemskab, som er fastsat til £20, og de penge går til forskellige praktiske forhold. Det kan være betaling af lokaler til en event, hjælp til opstart af nye klubber, publikationer eller markedsføring. Bl.a. vil der i 2016 være en reklame i et månedligt udkommende figur og terræn magasin.

Hele det britiske område er delt op i distrikter, som har en lokal område formand fra en klub i det pågældende område. Denne formand er ansvarlig for, at formidle information til sit område fra hovedbestyrelse, partnere

Der foreligger aftaler med flere engelske firmaer som fremstiller spil, figurer og terræn. Nogle af firmaerne betaler for annoncepladsen på GCN hjemmesiden og bliver tilbyder samtidig fordelagtige priser eller intro-deals til nogle af deres spil. Andre tilbyder blot rabatter på hele eller dele af deres produktserier.

Målet for GCN har altid været, at støtte og fremme hobbyen i Storbritannien men ambitionerne har i nogle år være til mere. Tidligere har man arbejdet med sin første udvidelse på det Europæisk fastland men dette faldt til jorden grundet et tragisk dødsfald i bestyrelsens ledelse. Nu er man imidlertid klar til, at iværksætte en udvidelse i Europa dog med forsigtige skridt. Kælderklubben forhandlede med netværket i sidste halvdel af 2015 og her blev man enige om, at udvidelsen skal ske i fællesskab.
Kælderklubben blev den første klub uden for Storbritannien der indtrådte i foreningen og dermed blev Gaming Club Network Europe dannet. Udvidelsen vil i første omgang koncentreres omkring Danmark men på sigt, når procedurer og lokale restriktioner og love er gennemarbejdet, udvides med flere Europæiske lande.